Indus Kjemiske Teknisk Fabrikk har den kompetansen som trengs når det gjelder kartlegging,
sortering og rydding av farlig avfall.
Indus har et nytt helautomatisk destillasjonsanlegg.
Vi bistår gjerne med å finne den beste løsning for deg og ditt avfall.

Vår kunnskap og erfaring gjør det mulig å utforme de beste løsningene.

Vi har kunnskap innenfor oppbygging av forbrenningsanlegg.
Vi har også kunnskap om konsesjonssøknader på cellulose industri, stålverk,
petrokjemisk industri, oppbygning av plastindustri
og kjennskap til utenlandsk marked gjennom ni års erfaring fra Tyrkia.
Vi har over 30 års erfaring med arbeid med farlig avfall og drift av farlig avfallsstasjon.
Indus har også mange års erfaring med produksjon og gjenvinning av løsemidler.

Indus har kunden i fokus.


All Rights Reserved © Copyright 2015 · · SolenSolveig