Indus Kjemiske Indus Kjemiske Teknisk Fabrikk sine medarbeidere har en stor kunnskap og bred erfaring. Vår bedrift har kompetansen som trengs når det gjelder kartlegging, sortering og rydding av farlig avfall.

Vi bistår gjerne med å finne den beste løsning for deg og ditt avfall. Vår kunnskap og erfaring gjør det mulig å utforme de beste løsningene.
Vi har kunnskap innenfor oppbygging av forbrenningsanlegg, konsisjons søknader på cellose industri, stålverk, petrokjemisk industri, oppbygning av plast industri og kjennskap til utlandsk marked gjennom ni års erfaring fra tyrkia.

Vi har over 30 års erfaring i arbeid med farlig avfall og drift av farlig avfallsstasjon. Indus har også mange års erfaring med produksjon og gjenvinning av løsemidler. For å øke vårt kompetanseområde, ansatte vi Rune Holmelid i 2010. Han er utdannet kjemiingeniør og har en bred erfaring både nasjonalt og internasjonalt. Holmelid sin spesial kompetanse ligger i avfall og nedstrømsløsninger.

I 2013 ansatte vi Frode Grindheim som har erfaring fra 1985 som ansatt i BIR, hvor han hadde ansvar for sortering av farlig avfall. Han driftet BIR's mottak for farlig avfall. Hans kompetanse ligger i sortering og klargjøring av farlig avfall for transport.

Trond Andersen har drevet med farlig avfall i over 20 år og har en bred faglig kunnskap og erfaring. Han har drevet med gjenvinning og produksjon av løsemidler og har således en spesialkompetanse på området.
Avfall er ressurser på avveie.