Indus AS tar miljø på alvor. Vi tar i samarbeid med den enkelte bedrift og omgjør farlig avfall til en ressurs og ny råvare.
Indus AS ønsker å bidra til: Være en troverdig samarbeidspartner innen miljøriktig håndtering av avfallet.
Være med å utvikle en avfallsplan for hver enkelt bedrift.
Vi tilbyr løsninger som er fleksible og tilpasset kundens behov. Vi kan være behjelpelig med alt fra enkle utfordringer til
totale løsninger. Indus AS tar miljø på alvor. Vi tar i samarbeid med den enkelte bedrift og omgjør farlig avfall til en ressurs og ny råvare.

Våre tillatelser

 

Thumbnail Image 1

 

Thumbnail Image 1