Indus Kjemisk Teknisk Fabrikk AS ble startet i 1939.
Vi drev da i mange år med lakkproduksjon i hovedsak til møbelindustrien.
På den tiden ble rester av lakk og løsemidler brent i bakgården til de enkelte bedrifter.
På midten av 70 tallet startet bedriften de første hittil og det eneste anlegget i landet
for gjenvinning av løsemidler.
I 2000 ble det installert et nytt helautomatisk anlegg.

I 1997 ble Indus Production AS etablert. Der produseres råvarer til oljeindustrien.
Disse blir laget i anlegget på Storaneset i Indre Arna.
Indus valgte i 2007 å starte med mottak av farlig avgall i større målestokk.
Vi har alle nødvendige tillatelser til mottak, håndtering og eksport av alle typer farlig avfall.
Indus har som målsetting å være trygg og løsningsorientert.
Indus har kundene i fokus.

<


Kunnskap og erfaring gir gode løsninger.