Indus Kjemisk Teknisk Fabrikk

Om Indus

Vi sørger for at farlig avfall blir håndtert på en miljøvennlig måte

Hva gjør Indus?

Indus kjemisk Teknisk Fabrikk sikrer forsvarlig håndtering av farlig industri-avfall på en effektiv og lønnsom måte. Vi bruker vår lange erfaring og gode kompetanse på området til å sikre at avfall går til rett sted til best pris. Indus Kjemisk Tekniske Fabrikk kan også bistå sine kunder med råd om riktig sortering og emballering av farlig avfall, og i tillegg har vi god kompetanse på elektronisk deklarering av avfallet.

Prosess

Indus Kjemisk Teknisk Fabrikk tar i mot farlig avfall, mellomlagrer dette, og sender videre til sluttbehandling. En del av mottatt avfall blir behandlet hos Indus før det sendes videre til sluttbehandling på annet godkjent mottak. Indus har også god kompetanse på megling av avfall til export til godkjente mottak i andre land.

Historie

Indus Kjemisk Teknisk Fabrikk ble startet i 1939, da hovedsakelig som fabrikk for lakk-produkter. Indus kjemisk teknisk fabrikk startet med mottak av farlig avfall på 1970-tallet og har bare vokst siden den gang.

Lab

Indus har opparbeidet ett eget laboratorium hvor vi kan analysere prøver av avfall , og på denne måten bestemme hvilken nedstrømsløsning som passer dette avfallet best. Vi er ikke ett akkreditert laboratorium, men benytter analyse-svarene til å optimalisere samlasting og avsetning av avfallet. Vi kan finne følgende analyse-resultater for våre prøver:

Brennverdi

Vanninnhold

Totalt organisk karbon

Giftighet

pH

Densitet

Konduktivitet

Flammepunkt

Radioaktivitet

schedule

Åpningstider: 08:00-15:00

Bilde av Trond Andersen

Trond Andersen

Daglig leder

Bilde av Sissel Borgen

Sissel Borgen

Labansvarlig

Bilde av Rune Holmelid

Rune Holmelid

Fagansvarlig kjemiker

Bilde av Kristoffer Andersen

Kristoffer Andersen

Fagarbeider

Bilde av Jeanette Ellefsen

Jeanette Ellefsen

Sikkerhetsrådgiver og HMS ansvarlig

Bilde av Frode Ø. Grindheim

Frode Ø. Grindheim

Fagansvarlig rådgiver

Bilde av Bengt Gran

Bengt Gran

Vedlikeholdsansvarlig

Bilde av Solveig Y. Celik

Solveig Y. Celik

Kontormedarbeider

Se hvilket avfall vi kan ta imot

Våre tillatelser
warehouse Mottak og mellomlagring av Farlig avfall

Mottak og mellomlagring av Farlig avfall

Indus tar imot avfall som stykkgods og fra tankbil. Avfallet mellomlagres i kortere tidsrom før det samlastes og sendes med lignende avfall. Dermed blir det lavere transportkostnader for både miljøet og økonomien og avfallet går videre til en godkjent aktør. Indus forsøker alltid å finne løsninger som gir lavere kostnad og mindre klimaavtrykk for våre kunder.

Les mer

local_shipping Eksport av avfall

Eksport av avfall

Indus har flere tillatelser for eksport av avfall. Dette gjelder avfallstyper som ikke kan avhendes i Norge, og derfor må eksporteres til ett av våre naboland for sikker destruksjon eller gjenvinning. Dette er et relativt komplisert arbeid, med mange etater, lover og forordninger man skal forholde seg til. Indus har opparbeidet seg lang erfaring og høy kompetanse på dette området.

Les mer

live_help Rådgivning / konsulenttjenester

Rådgivning / konsulenttjenester

Indus kan hjelpe med rådgivning angående sortering og klassifisering av farlig avfall. Vi kan også gi råd angående spørsmål om riktig emballasje og lagring/oppbevaring av farlig avfall. Vi kan hjelpe med riktig deklarering og merking av avfallet, og hvordan det sorteres på beste og mest økonomiske måte. Indus har også mulighet til å klassifisere og sortere hos kunder etter avtale.

Les mer